Zamów bezpłatny poradnik! Wypełnij formularz:
grafika - logo poradnik
Label

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych przeze mnie danych osobowych dla celów marketingowych .


Wyrażam zgodę na przesyłanie przez ORLEN Asfalt sp. z o.o. (ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock) na podany przeze mnie adres email informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 1422).


Zgadzam się na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2016 poz. 1489 ze zm.) pochodzących od ORLEN Asfalt sp. z o.o. (ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock)


Administratorem danych osobowych ujawnionych w niniejszym formularzu jest ORLEN Asfalt sp. z o.o. (ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock). Dane te będą przetwarzane w celu wysyłki Poradnika i – w przypadku, gdy wyrażą Państwo na to odrębną zgodę – w celu umożliwienia otrzymania materiałów dotyczących oferty Spółki. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w  rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla zamówienia Poradnika. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
grafika - cień

o poradniku

grafika - o poradniku

Szanowni Państwo, Drodzy czytelnicy!

Z satysfakcją przekazujemy na Państwa ręce siódme już wydanie Poradnika Asfaltowego – jedynej takiej publikacji w Polsce, stanowiącej usystematyzowany zbiór wiedzy na temat lepiszczy asfaltowych oraz informacji na temat ich efektywnego wykorzystania w praktyce.
Publikacja w sposób kompleksowy opisuje właściwości asfaltów, ich funkcjonalność oraz wiele zagadnień związanych z ich produkcją, logistyką, czy wykorzystaniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. Wiedza zawarta w Poradniku może być zatem przydatna na każdym etapie budowy dróg: od fazy projektowania, poprzez badania i rozwój, na wykonawstwie kończąc.
... rozwińzwiń
przesuń w dół

spis treści

grafika - otwarty laptop
Poprzednie edycje

spis treści

 1. LEPISZCZA ASFALTOWE – WYMAGANIA I PRZEZNACZENIE
  1. HISTORIA ASFALTU
  2. DOKUMENTY ODNIESIENIA I WYMAGANIA
  3. ASFALTY DROGOWE
  4. ASFALTY MODYFIKOWANE POLIMERAMI
  5. ASFALTY WYSOKOMODYFIKOWANE POLIMERAMI
  6. ASFALTY UTLENIONE (PRZEMYSŁOWE) WG PN-EN 13304
 1. PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI LEPISZCZY ASFALTOWYCH
  1. WPROWADZENIE DO STATYSTYKI
  2. WYNIKI WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI LEPISZCZY ASFALTOWYCH
  3. WŁAŚCIWOŚCI DODATKOWE DLA ASFALTÓW MODYFIKOWANYCH POLIMERAMI
...
 1. WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE ASFALTÓW
  1. WPROWADZENIE
  2. PODSTAWY REOLOGII
  3. PROGRAM BADAŃ
  4. WYNIKI BADAŃ
 1. WŁAŚCIWOŚCI ZMĘCZENIOWE LEPISZCZY ASFALTOWYCH
  1. ZJAWISKO ZMĘCZENIA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
  2. BADANIA ZMĘCZENIOWE LEPISZCZY ASFALTOWYCH
  3. PROGRAM BADAŃ
  4. WYNIKI BADAŃ
  5. WNIOSKI
 1. TECHNOLOGIA STOSOWANIA ASFALTÓW
  1. TEMPERATURY TECHNOLOGICZNE
  2. PRÓBKI ASFALTÓW W LABORATORIUM
  3. PRZYCZEPNOŚĆ ASFALTU DO KRUSZYW MINERALNYCH
  4. MAGAZYNOWANIE LEPISZCZY ASFALTOWYCH
  5. PRODUKCJA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
  6. TRANSPORT MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
  7. WBUDOWYWANIE
  8. SORBENTY DO ZBIERANIA ROZLANEGO OLEJU NA PODŁOŻU
  9. TEMPERATURY TECHNOLOGICZNE – PODSUMOWANIE
 1. ZALECENIA PROJEKTOWANIA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH Z ORBITON HIMA
  1. WPROWADZENIE
  2. PROGRAM BADAŃ
  3. PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
 1. OMÓWIENIE PROJEKTU NORMY prEN 14023
  1. NOWY ZAŁĄCZNIK KRAJOWY DO NORMY PN-EN 14023
  2. PROJEKT NOWELIZACJI NORMY EN 14023
  3. PODSUMOWANIE
 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Z ASFALTAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA
  1. ASFALTY – INFORMACJE OGÓLNE
  2. KLASYFIKACJA ASFALTÓW ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM REACH
  3. KLASYFIKACJA ASFALTÓW ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM CLP
  4. TRANSPORT ASFALTU ZGODNIE Z RID ORAZ ADR
  5. POTENCJALNE ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA PODCZAS STOSOWANIA LEPISZCZY ASFALTOWYCH
rozwińzwiń
przesuń w dół

autorzy

grafika - zdjęcie autora
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (1992). Autor ponad 100 publikacji, artykułów i książek z dziedziny lepiszczy asfaltowych i nawierzchni asfaltowych. Dyrektor Biura Badań, Rozwoju i Innowacji w ORLEN Asfalt. Rzeczoznawca (SITK RP) w dziedzinie nawierzchni drogowych. Przewodniczący Podkomitetu ds. Asfaltów PK2/KT222 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
grafika - zdjęcie autora
Absolwentka Wydziału Chemii Politechniki Śląskiej w Gliwicach (2011). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z metodami badań lepiszczy asfaltowych. Dodatkowy obszar zainteresowań to badania z zakresu reologii oraz właściwości niskotemperaturowych asfaltów. Pracownik Biura Badań, Rozwoju i Innowacji w ORLEN Asfalt.
grafika - zdjęcie autora
Absolwentka Technologii Chemicznej na Politechnice Warszawskiej (2018). Specjalizuje się w tematyce badawczej lepiszczy asfaltowych. Główny obszar zainteresowań to właściwości wysokotemperaturowe oraz stabilność koloidalna asfaltów. Pracownik Biura Badań, Rozwoju i Innowacji w ORLEN Asfalt.
grafika - zdjęcie autora
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (2012). Specjalizuje się w obszarach związanych z badaniami właściwości mieszanek asfaltowych, jak również w kształtowaniu właściwości poszczególnych warstw asfaltowych pod kątem projektowania i budowy trwałych i bezpiecznych nawierzchni asfaltowych. Pracownik Biura Badań, Rozwoju i Innowacji w ORLEN Asfalt.
przesuń w dół

orlen asfalt

Spółka należy do Grupy ORLEN i jest jednym z największych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej dostawców lepiszcza asfaltowego wykorzystywanego do produkcji nawierzchni drogowych. W ramach konsolidacji w grupie ORLEN, spółka wspólnie z ORLEN Asfalt Česká Republika oraz ORLEN Lietuva tworzy segment asfaltowy, którego ofertę stanowią asfalty pochodzące z pięciu ośrodków produkcyjnych w Płocku i Trzebini (Polska), Pardubicach i Litvinovie (Czechy) oraz Możejkach (Litwa):

 • asfalty drogowe,
 • asfalty modyfikowane ORBITON,
 • asfalty wysokomodyfikowane ORBITON HiMA,
 • asfalty wielorodzajowe,
 • asfalty przemysłowe.
W 2019 roku Grupa ORLEN sprzedała 1,56 mln ton asfaltów, co jest najlepszym wynikiem w historii aktywności firmy na rynku. Prawie połowę tej sprzedaży zrealizowała spółka ORLEN Asfalt.
przesuń w dół

DZIAŁ BADAŃ, ROZWOJU I INNOWACJI

Komórka organizacyjna spółki ORLEN Asfalt. Istnieje od początku funkcjonowania spółki, tzn. od 2003 r. Zajmuje się prowadzeniem prac badawczych i rozwojowych w zakresie lepiszczy asfaltowych oraz mieszanek mineralno-asfaltowych, marketingiem technicznym oraz tworzeniem nowych wyrobów. Dla klientów firmy świadczy usługi doradztwa technicznego w zakresie zastosowań lepiszczy asfaltowych produkowanych przez spółkę.
...
W dorobku Biura są zgłoszenia patentowe oraz liczne nagrody i wyróżnienia, min: wyróżnienie za asfalty modyfikowane ORBITON w konkursie na EUROPRODUKT, organizowanym pod patronatem Ministra Gospodarki i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Asfalty modyfikowane ORBITON wyróżniono również Złotym Medalem podczas XI Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska oraz statuetką „Wysoki Poziom” w kategorii „Sprawdzony Produkt”, przyznaną przez „Magazyn Autostrady” oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Asfalty wielorodzajowe BITREX zostały nagrodzone złotym medalem zdobytym na Międzynarodowych Targach Wynalazków IWIS 2007. Z kolei, w 2014 roku asfalty wysokomodyfikowane polimerami ORBITON HiMA zostały wyróżnione złotym medalem podczas XX Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska oraz otrzymały nagrodę Lider Innowacji Roku 2015 w konkursie Diamenty Polskiej Infrastruktury, organizowanym przez Executive Club.
rozwińzwiń

kontakt

ORLEN Asfalt sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock
tel.: (+48) 24 256 98 74
e-mail: asfalt@orlen-asfalt.pl
www.orlen-asfalt.pl

Polityka prywatności
Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji
tel.: +48 24 256 99 31
doradztwo.technologiczne@orlen-asfalt.pl